Gyakran ismételt kérdések

Az Aranyforrással kapcsolatban

Sokan vannak, vagyunk úgy, hogy az ingatlanunkhoz a legnagyobb gond, pénzügyi nehézség idején is ragaszkodunk. Az eladása talán megoldást jelentene, de benne éltünk éveket, évtizedeket, nem tudjuk elengedni. Az életjáradéki csomag lehetővé teszi, hogy élete végéig zavartalanul élhessen megszokott környezetében. A nagy különbség a pénzben van: első részletként a járadékfizető a szerződés aláírásakor az ingatlan értékének 10 -20%-át fizeti ki, készpénzben (vagy számlára utalva). A következő hónaptól pedig teljesíti a járadék fizetést, ami életkortól, az ingatlan értékétől függ, de több tízezer Ft, és élete végéig jár.

Maga az életjáradéki szerződés úgy lett szerkesztve, hogy kellő jogi védelmet nyújtson minden eshetőségre. A szerződés alapján a tulajdoni lapra több oldalról védettséget és garanciát jelentő státusz kerül bejegyzésre. Az egyik a zavartalan lakhatást, a másik a járadék kifizetését garantálja. A szerződés tartalmaz még egy fontos elemet: amennyiben a kötelezett nem teljesíti a járadékfizetést, úgy az eredeti állapotot kell helyreállítani (visszakerül a jogosult tulajdonába az ingatlan), DE nem kell visszafizetnie az addig megkapott összegeket! E mellett kitér minden egyéb fontos élethelyzetre (biztosítás, felújítás, költségek, stb) is megnyugtató módon.

A járadék összege egyrészt az ingatlan piaci értékétől függ. Ezért független értékbecslők bevonásával erősítjük meg a tulajdonos által elképzelt árat. Az elfogadott gyakorlat szerint a piaci érték 60%-a lesz a „lakott érték”. Ennek 10 – 20%-a lesz az első összeg, amit megkap. A másik tényező az életkor: mivel a járadék élethosszig szól, fontos a kezdéskori életkor. Minél fiatalabb, annál hosszabb ideig kapja, ezért relatív kisebb (de legalább 60eFt) járadékra számolhat. A pontos összegeket előre kalkuláljuk, az alapján tud dönteni a megbízásról.

Lehet kérni rögzített idejű (100 hónapig tartó) járadékot is. Amennyiben a 100 hónap letelt, úgy további járadékot már nem kap, de az ingatlanban továbbra is zavartalanul, élete végéig lakhat.

Előzetesen egyetlen Forintba sem! A megbízás alapján felkutatjuk a potenciális vevőt, segítünk létrehozni az életjáradéki szerződést (ügyvédet biztosítunk szükség szerint, stb), megrendeljük az adásvételihez szükséges energia tanúsítványt, stb. A szerződés aláírásakor az első, többmilliós  összegből kapjuk meg a sikerdíjunkat, ami az ingatlan értékének 3%-a. Ez magába foglalja az összes egyéb költséget, ami felmerül az ügylet kapcsán.

A megbízásunkban 100 napot vállalunk. Természetesen ennél jóval hamarabb, jellemzően 2-3 hét alatt megtaláljuk az ideális jelöltet. Jogában áll dönteni, nem kell elfogadnia a partnert, ha valami miatt nem találja megfelelőnek. Ez esetben folytatjuk a keresést, és a megbízás meghosszabbítására is van mód végső esetben. A partner elfogadását követően a szerződés általában néhány nap alatt pontosítható, és aláírható.

Első lépésként akár ő maga, akár az ő megbízása alapján a cég keres helyette új vevőt, aki kivásárolja őt, és változatlan feltételekkel fizet Önnek attól kezdve, azaz az eredeti vevő helyére lép. Ha ez esetleg nem sikerülne, akkor a szerződés szerint visszakerül az Ön tulajdonába az ingatlan, és megtarthatja az addig megkapott pénzeket. Köztes állapotként Önnek módja van halasztást adni, ha rövid ideig tartó, átmeneti probléma akadt csak.

A rezsi költségeket a bentlakó, azaz Ön fizeti továbbra is. A természetes használatból eredő apróbb karbantartásokat, javításokat szintén Önnek kell fedezni, de a gyakorlati megoldásában (szakember keresése, felügyelete, stb) mind a vevő, mind a cég közreműködik. Bár a havi járadék összege sok mindenre nyújthat fedezetet, ha netán mégis szükséges, a kötelezett elő-finanszírozza a költségeket, amit a járadékból (több részletben) von vissza. Az ingatlan állagát befolyásoló, vagy azonnali kárveszélyt elhárító esetek javítása a tulajdonos (kötelezett) dolga. Az ingatlanra szóló teljes körű biztosítást is a vevő fizeti, így esetleges károk esetén a biztosító fizeti a helyreállítást.

Beszéljen tanácsadónkkal, és ismerje meg ezt a remek lehetőséget!